Cynllunio

Dyma lle byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein gwybodaeth am gynllunio a chydsynio. Byddwch yn gallu darllen am ein holl ddogfennau sy’n gysylltiedig â chynllunio, gweithgaredd arolwg wedi’i gynllunio a manylion digwyddiadau ymgynghori cyhoeddus.

  • Mae’r Prosiect yn gwneud cais am ganiatâd i adeiladu a gweithredu gorsaf gynhyrchu ar y môr o dan Adran 36 Deddf Trydan 1989. Rheolir y broses hon gan Benderfyniadau Cynllunio ac Amgylcheddol Cymru (PEDW) ar ran Gweinidogion Cymru. Am fwy o wybodaeth am y broses cliciwch yma.
  • Ochr yn ochr â hyn, bydd Trwydded Forol yn cael ei chymhwyso sy’n cael ei chydsynio dan Ran 4 o Ddeddf Mynediad Morol ac Arfordirol 2009. Gweinyddir y Drwydded Forol gan Dîm Trwyddedu Morol Cyfoeth Naturiol Cymru (CNCMLT) ar ran Gweinidogion Cymru. Am fwy o wybodaeth am y broses cliciwch yma.
  • Mae’r Prosiect yn bwriadu cyflwyno dau gais Caniatâd a Thrwydded Forol S36: un ar gyfer Llŷr 1 ac un ar gyfer Llŷr 2.