Adnoddau a Newyddion

Datganiadau i’r Wasg

Datganiadau i’r Wasg

  • Mae Ystad y Goron yn datblygu cynigion ar gyfer gwynt arnofiol yn y Môr Celtaidd, gan amlinellu cyfleoedd 4GW

Mae Ystad y Goron wedi cyhoeddi rhagor o fanylion am ei chynlluniau ar gyfer prydlesu gwynt arnofiol yn y Môr Celtaidd, gan gadarnhau ei huchelgais i ddatgloi hyd at 4GW capasiti ynni glân newydd yng Nghymru a Lloegr a helpu i sefydlu sector diwydiannol newydd ar gyfer y DU. Bydd y broses brydlesu yn darparu digon o gapasiti newydd i ddarparu pŵer glân ar gyfer bron i bedair miliwn yn fwy o gartrefi, i gefnogi targed sero net y DU, yn ogystal â chreu cyfleoedd ar gyfer buddsoddiad newydd sylweddol mewn swyddi, sgiliau, a seilwaith.

Gweler rhagor o wybodaeth gan Ystad y Goron yma (dyddiedig 11 Tachwedd).

Darllenwch Ddatganiad i’r Wasg Floventis Tachwedd 2021

  • Ystad y Goron yn cyhoeddi bwriad i roi hawliau gwely’r môr ar gyfer prosiect gwynt arnofiol Llŷr ar y môr yn y DU

Darllenwch Ddatganiad i’r Wasg Floventis Gorffennaf 2021