Events

Mae tîm Llýr yn edrych ymlaen at ymgysylltu â rhanddeiliaid a’r cyhoedd wrth i ni symud ymlaen trwy’r camau datblygu i adeiladu a gweithredu yn y pen draw.

Diwrnodau Ymwybyddiaeth y Cyhoedd

Byddwn yn cynnal tri “Diwrnod Ymwybyddiaeth y Cyhoedd” sy’n agored i’r cyhoedd ym mis Gorffennaf er mwyn rhoi cyfle i’r cyhoedd yn gyffredinol weld manylion y cynigion a darganfod ychydig mwy am y gwaith rydym wedi’i wneud yn y rhanbarth hyd yma. Bydd cyfle ym mhob digwyddiad hefyd i siarad ag aelodau o dîm y prosiect a gofyn cwestiynau iddynt a chynnig sylwadau ac adborth.

Bydd y digwyddiadau hyn yn cael eu hysbysebu mewn cyhoeddiadau cyfryngau lleol a bydd cyfle hefyd i gofrestru ar gyfer ein diweddariadau e-gylchlythyr wrth i’n cynigion ddatblygu.

Byddwn yn cynnal y digwyddiadau yn y lleoliadau canlynol:

Canolfan Dysgu Cymunedol Doc Penfro, Bush Street, Doc Penfro, SA72 6XF

Dyddiad: Dydd Mercher 5Gorffennaf Amser: 15.00 -19.30

Gwesty Glannau Tŷ Milford, Cei Nelson, Aberdaugleddau, Cymru, SA73 3AA

Dyddiad: Dydd Mawrth 11Gorffennaf Amser: 15.00 – 19.30

Canolfan Dysgu Cymunedol Hwlffordd, Dew Street, Hwlffordd, SA61 1ST

Dyddiad: Dydd Mercher 12Gorffennaf Amser: 15.00 -19.30

Byddem wrth ein bodd yn cwrdd â chi yn y digwyddiadau. Estynwch y gwahoddiad i unrhyw grwpiau neu unigolion a allai ddod o hyd i hyn o ddiddordeb.

Unwaith y byddwn wedi datblygu ein cynigion ar gyfer y prosiectau ymhellach, byddwn yn cynnal ” Ymgynghoriad Cyn-ymgeisio” yn ddiweddarach eleni. Ar hyn o bryd bydd rhagor o fanylion am y safle, ein cynigion dewisol a’n gwaith Asesu Effaith Amgylcheddol yn cael eu datgelu er mwyn gallu sefydlu barn wybodus. Bydd y cyfle i gael adborth ffurfiol yn dechrau o’r pwynt hwn.

Cysylltwch â info@llyrwind.com os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach.

Byddwn yn mynychu a/neu’n arddangos yn y digwyddiadau canlynol:

22 Tachwedd 2023

4 Cynhadledd y Rhanbarth

14 Tachwedd

Dewiswch eich Cynhadledd Sir Benfro yn y Dyfodol

9 Tachwedd

Gwobrau Womenspire

6 a 7 Tachwedd

Cynhadledd Ynni Dyfodol Cymru

12 Hydref 2023

Nid yn unig ar gyfer bechgyn

10 & 11 Hydref 2023

Cynhadledd Sgiliau Cymru

3 Hydref 2023

Cynhadledd Flynyddol IOD, Abertawe

16 a 17 Awst 2023

Sioe Sir Benfro

27 Mehefin 2023

Partneriaeth Dysgu Rhanbarthol: Dyfodol Sgiliau ar gyfer Digwyddiad Gweithlu’r Dyfodol

7th Mehefin 2023

Digwyddiad IOD – Carchar EM Parc – Archwilio gweithlu amgen

6th Mehefin 2023

Derbyn y Senedd – Pobl Ifanc a STEM

23 Mai 2023

Ymweliad addysg â Thŷ’r Senedd gyda phlant Sir Benfro

20th Ebrill 2023

Agor – Canolfan Fabricating & Weldio – Coleg Penfro

21/22 Mawrth 2023

Cynhadledd Ynni Morol Cymru – Abertawe

18 Mawrth 2023

First Lego League – Beirniadu

13/14 Mawrth 2023

Ymweliad Safle – SBM – Marseille

8 Mawrth 2023

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod – Coleg Penfro

28 Chwefror 2023

Grŵp trawsbleidiol ar ynni adnewyddadwy a charbon isel

25 Ionawr 2023

Lansio – Celtic Sea Developers Alliance

19 Ionawr 2023

Digwyddiad Brecwast Celtic Freeport, Abertawe.

17 Ionawr 2023

Lansio – Clwstwr Ynni Dyfodol Dyfrffordd Hafan

 

 

 

 

 

 

 

 

Os hoffech ddarllen ein cylchlythyr cymunedol, lawrlwythwch yma (INSERT LINK)