Events

Mae tîm Llýr yn edrych ymlaen at ymgysylltu â rhanddeiliaid a’r cyhoedd wrth i ni symud ymlaen trwy’r camau datblygu i adeiladu a gweithredu yn y pen draw.

Rhoddodd ein ” Dyddiau Ymwybyddiaeth Gyhoeddus” ym mis Gorffennaf gyfle i’r cyhoedd weld manylion y cynigion a darganfod ychydig mwy am y gwaith rydym wedi’i wneud yn y rhanbarth hyd yma. Bydd holl ddigwyddiadau’r dyfodol yn cael eu hysbysebu mewn cyhoeddiadau cyfryngau lleol wrth i’n cynigion ddatblygu.

Digwyddiadau Ionawr 2024 yn dod yn fuan…

Unwaith y byddwn wedi datblygu ein cynigion ar gyfer y prosiect ymhellach, byddwn yn cynnal ” Ymgynghoriad Cyn-ymgeisio” . Ar hyn o bryd bydd rhagor o fanylion am y safle, ein cynigion dewisol a’n gwaith Asesu Effaith Amgylcheddol yn cael eu datgelu er mwyn gallu sefydlu barn wybodus. Bydd y cyfle i gael adborth ffurfiol yn dechrau o’r pwynt hwn.

Cysylltwch â info@llyrwind.com os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach.