Have Your Say

Wrth i’n prosiect ddatblygu, bydd llawer o gyfleoedd i gymryd rhan a dweud eich dweud ar ein cynigion sy’n dod i’r amlwg. Cadwch lygad ar ein tudalen gynllunio am ddiweddariadau.

Mae eich barn yn bwysig i ni ac rydym yn awyddus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddilyniant Llýr gallwch gofrestru i ddiweddariadau prosiect trwy gofrestru eich manylion isod.