Mae Anish yn dod â gwybodaeth helaeth am beirianneg dechnegol i Floventis, gyda chefndir mewn modelu tyrbin/is-strwythur a dyluniadau tŵr / sylfaen. Mae Anish hefyd wedi datblygu methodolegau a modelau newydd ardystiedig yn annibynnol ar gyfer dylunio strwythurau siaced.