Cian yw Pennaeth Datblygu yn y DU ac Iwerddon ar gyfer SBM Offshore, lle mae’n rheoli portffolio o brosiectau gwynt arnofiol, gan gynnwys Prosiect Llŷr. Yn arloeswr blaenllaw mewn ynni adnewyddadwy ers 15 mlynedd, mae Cian wedi bod ar flaen y gad o ran technoleg a datblygiad sy’n dod i’r amlwg yn y sector gwynt sy’n arnofio ers ei sefydlu. Dechreuodd weithio mewn ynni adnewyddadwy am y tro cyntaf yn 2008 a symudodd yn gyflym i wynt ar y môr. Yn 2014 ymunodd Cian â’r ORE Catapult lle dechreuodd ganolbwyntio ar sylfeini a chydbwysedd planhigion. Yn fuan iawn symudodd i wynt arnofiol, gan arwain y ffordd o ran datblygu’r map ffyrdd technoleg ar gyfer y DU a chyhoeddi’r map ffordd strategaeth wynt arnofiol a arweiniodd at sefydlu’r JIP Gwynt Symudol (Prosiect Diwydiant ar y Cyd) rhwng y llywodraeth a diwydiant yn 2015. Ers hynny, mae wedi bod yn gweithio ar gyflawni prosiectau masnachol a masnachol cynnar yn fyd-eang o safbwynt llwyfan a datblygu prosiect arnofiol.