Mae gan Jay hanes o gefnogi prosiectau fferm wynt ar y môr ledled y DU o’r cysyniad cynnar hyd at gamau gweithredol. Mae profiad Jay hefyd yn cynnwys gwaith mewn riffiau cwrel trofannol a phrosiectau morol yng Nghaliffornia. Mae Jay yn dod ag arbenigedd mewn cydsynio fferm wynt ar y môr, dadansoddiadau cyfyngiadau amgylcheddol ar y môr, Asesiadau Effaith Amgylcheddol (EIA); Asesiadau Rheoliadau Cynefinoedd (HRA); Strategaeth ymgysylltu â rhanddeiliaid, cydlynu a gweithredu, cyswllt pysgodfeydd masnachol, cydymffurfiad ar ôl cydsynio a chydsynio strategaeth adnabod ac osgoi risg ar gyfer ynni adnewyddadwy ar y môr.