Mae Julien yn canolbwyntio ar ddylunio’r atebion technegol ar gyfer prosiectau gwynt alltraeth fel y bo’r angen yn SBM. Mae’n gyfrifol am gysylltu â’r tîm datblygu i sicrhau bod holl elfennau technegol y prosiect yn gywir ac yn gweithredu fel rhyngwyneb rhwng y tîm technegol a’r tîm datblygu. Mae gan Julien gefndir mewn pensaernïaeth forwrol a hydrodynameg ac mae ganddi fwy nag 20 mlynedd o brofiad o ddarparu arbenigedd peirianneg o ran datrysiadau arnofiol ar gyfer y diwydiannau olew a nwy ac adnewyddadwy.