Mae Miriam yn ddadansoddwr medrus gydag wyth mlynedd o brofiad yn y sector ynni ar draws olew a nwy, tonnau a llanw a gwynt ar y môr. Gyda chefndir rheoli asedau a gwybodaeth fanwl am fodelu costau adnewyddadwy ar y môr, mae gan Miriam hanes amlwg o arweinyddiaeth meddwl ac awduro adroddiadau allweddol yn ystod ei chyfnod yn ORE Catapult. Miriam sy’n gyfrifol am ddatblygu achosion busnes o ansawdd uchel ar gyfer prosiectau gwynt alltraeth Floventis.