Mae Nick yn gyfreithiwr cymwys o Loegr sy’n darparu cymorth cyfreithiol o ddydd i ddydd i brosiect Llŷr. Dechreuodd ei yrfa yn gweithio mewn practis preifat yn Llundain, gan symud yn ddiweddarach i rôl fewnol gyda SBM, gan gefnogi busnes Gweithrediadau FPSO. Mae Nick bellach yn canolbwyntio ar ddarparu cymorth cyfreithiol i nifer o brosiectau gwynt ar y môr sy’n arnofio sy’n cael eu datblygu ar hyn o bryd.