Mae gan Tess dros 20 mlynedd o brofiad ym meysydd cysylltiadau â rhanddeiliaid, cyfathrebu a digwyddiadau. Ar ôl cyflwyno digwyddiadau rhyngwladol mawr ar lwyfan y byd, mae hi wedi rheoli rhaglenni ymgynghori, cyfathrebu a materion cyhoeddus integredig dros y degawd diwethaf ar gyfer prosiectau seilwaith o arwyddocâd cenedlaethol. Yn feddyliwr strategol addasol mae ganddi brofiad sylweddol o weithio gyda’r llywodraeth, arweinwyr busnes, academyddion a’r gymuned wrth baratoi rhaglenni i sicrhau bod cymynroddion hirdymor diwydiannau newydd o fudd i’r rhai sy’n byw yn y rhanbarth lle cânt eu cynnal.