Adborth

Bydd ein hymgynghoriad yn rhedeg o 15 Ionawr i 11 Chwefror 2024. Hoffem glywed eich barn am ein cynlluniau.

Gallwch ymateb i’r ymgynghoriad hwn yn y ffyrdd canlynol:

AR-LEIN: Llenwch ein ffurflen ymateb ar-lein yma

 

YN BERSONOL: Llenwch ffurflen ymateb yn un o’n digwyddiadau ymgynghori.

 

E-BOST: Ysgrifennwch atom neu anfonwch eich ffurflen ymateb wedi’i chwblhau at e-bost ein prosiect: info@llyrwind.com

 

POST: Ysgrifennwch atom neu anfonwch eich ffurflen ymateb at: Floventis Energy Limited, Swyddfa 20, Canolfan Arloesi’r Bont, Parc Gwyddoniaeth a Thechnoleg Sir Benfro, Doc Penfro SA72 6UN

 

Cyflwynwch eich adborth erbyn 23:59 ar 11 Chwefror 2024.