Ein Ymgysylltu

Mae ein dull o ymgynghori a datblygu prosiectau yn seiliedig ar ymgysylltu effeithiol. Ein nod yw ymgysylltu ag unrhyw sefydliad neu unigolyn sydd â diddordeb yn y prosiect.

Ein nod yw bodloni a rhagori ar reoliadau cynllunio gydag ymrwymiad i:-

  • Ymgysylltiad cynnar, parhaus ac eang
  • Cynnwys rhanddeiliaid a chymunedau lleol wrth ddatblygu prosiectau a deialog am ein dyfodol ynni, effaith amgylcheddol, dyluniadau a’r gymuned
  • Defnyddio dulliau amrywiol ar gyfer cymunedau amrywiol
  • Ymateb i bryderon rhanddeiliaid yn ogystal ag anghenion a dyheadau lleol
  • Byddwn yn defnyddio ystod o ddulliau cyfathrebu i roi gwybod i’n rhanddeiliaid, gan gynnwys arddangosfeydd cyhoeddus a rhithwir, cylchlythyrau, y wefan bwrpasol hon, gweithdai, ymgysylltu â’r cyfryngau, ymweliadau a chyflwyniadau i ysgolion a grwpiau cymunedol lleol a digwyddiadau cymunedol lleol.

Wrth i’r prosiect fynd yn ei flaen, byddwn yn diweddaru’r dudalen hon gyda rhagor o wybodaeth am sut y gallwch ddarganfod mwy am ein prosiectau a darparu cyfleoedd i sefydliadau ac unigolion ofyn cwestiynau a rhoi adborth ar ein cynigion.

Diwrnodau Ymwybyddiaeth y Cyhoedd Gorffennaf 2023

Byddwn yn cynnal Digwyddiadau Ymwybyddiaeth y Cyhoedd ar draws y rhanbarth yn ystod mis Gorffennaf 2023 gan ganiatáu i bartïon â diddordeb ddarganfod mwy am ein cynigion a’r gwaith rydym wedi’i wneud yn y rhanbarth hyd yma. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Ewch i www.llyrwind.com/liveinformation/events i gael gwybod mwy am ein rhaglen ddigwyddiadau.