Our Engagement

Mae ein dull o ymgynghori a datblygu prosiectau yn seiliedig ar ymgysylltu effeithiol. Ein nod yw ymgysylltu ag unrhyw sefydliad neu unigolyn sydd â diddordeb yn y prosiect.

Ein nod yw bodloni a rhagori ar reoliadau cynllunio gydag ymrwymiad i:

  • Ymgysylltiad cynnar, parhaus ac eang
  • Cynnwys rhanddeiliaid a chymunedau lleol wrth ddatblygu prosiectau a deialog am ein dyfodol ynni, effaith amgylcheddol, dyluniadau a’r gymuned
  • Defnyddio dulliau amrywiol ar gyfer cymunedau amrywiol
  • Ymateb i bryderon rhanddeiliaid yn ogystal ag anghenion a dyheadau lleol
  • Defnyddio amrywiaeth o ddulliau cyfathrebu i roi gwybod i’n rhanddeiliaid, gan gynnwys arddangosfeydd cyhoeddus a rhithwir, cylchlythyrau, y wefan bwrpasol hon, gweithdai, ymgysylltu â’r cyfryngau, ymweliadau a chyflwyniadau i ysgolion a grwpiau cymunedol lleol a digwyddiadau cymunedol lleol.

 

Diwrnodau Ymwybyddiaeth y Cyhoedd Gorffennaf 2023

Cynhaliwyd Digwyddiadau Ymwybyddiaeth y Cyhoedd ar draws y rhanbarth yn ystod mis Gorffennaf 2023 gan ganiatáu i bartïon â diddordeb ddarganfod mwy am ein cynigion.

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus – Llŷr 1
 

Bydd ymgynghoriad cyhoeddus ar Llŷr 1 yn rhedeg o 15 Ionawr i 11 Chwefror 2024. Rhaid derbyn yr holl adborth erbyn 23.59 o’r gloch ddydd Sul 11 Chwefror 2023. Byddwn yn cyflwyno Llŷr 2 yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Gellir dod o hyd i’r holl wybodaeth sy’n ymwneud ag ymgynghoriad cyhoeddus ar Llŷr 1 yma.