Iechyd a Diogelwch

Mae tîm arweinyddiaeth a rheoli Floventis wedi ymrwymo i’r safon uchaf o ymarfer iechyd a diogelwch. Mae’r tîm yn ymdrechu i sicrhau diwylliant cynhyrchiol o ddim niwed i sicrhau iechyd, diogelwch a lles ei weithwyr, partneriaid yn y gadwyn gyflenwi, ymwelwyr ac aelodau o’r gymuned leol. Ein nod yw gwireddu ein gweledigaeth drwy strategaeth glir, gan gyflawni’r egwyddorion allweddol hyn:

  • Ysbrydoli arweinyddiaeth diogelwch, modelau rôl a phenderfyniadau gwybodus ar sail risg
  • Ymdrechu am berfformiad iechyd a diogelwch sy’n arwain y byd yn ein pobl, dylunio, gwaith pŵer a phrosesau
  • Grymuso ac ysgogi ymddygiadau cadarnhaol drwy hyfforddi, arsylwi ac adborth
  • Meithrin ethos dysgu gonest a pharchus, mentora adrodd agored am bob digwyddiad a bron â methu
  • Ymgysylltu â’n gweithlu a’u haddysgu i gyflawni ein nod dim niwed a rhannu gweledigaeth ddiogelwch