Gyrfaoedd

 

Oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â’n tîm?

Rydym ar flaen y gad yn y trawsnewidiad byd-eang i gynhyrchu pŵer gwyrdd ar raddfa fawr o wynt alltraeth arnofiol. Os hoffech ymuno â ni i gymryd y camau cyntaf tuag at y genhedlaeth nesaf o dechnolegau tyrbinau gwynt, yna cysylltwch â ni.

Bydd unrhyw swyddi gwag penodol yn cael eu rhestru yma ond rydym bob amser yn awyddus i glywed gan y rhai sydd ag angerdd am ynni adnewyddadwy a phrofiad o ddatblygu prosiectau.

Contact us (1)