Mae’r llinell amser hon yn cynrychioli ein hamcangyfrif gorau o sut y bydd y prosiect yn symud ymlaen, yn amodol ar dderbyn y prydlesi a’r trwyddedau priodol gan yr awdurdodau perthnasol.

2021

 • Cwmpasu prosiectau ac astudiaethau dichonoldeb
 • Ymgynghori’n gynnar â rheoleiddwyr, cymunedau a rhanddeiliaid eraill
 • Ystad y Goron yn cyhoeddi sylw i les grant yn amodol ar HRA
 • Arolygon ar y tir ac ar y môr

2022

 • Adroddiad cwmpasu Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol a gyflwynwyd i Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Effaith Amgylcheddol Cwmpas Barn gan Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Arolygon ar y tir ac ar y môr
 • Proses dewis technoleg

2023

 • Proses dewis technoleg
 • Optimeiddio dylunio a chaffael
 • Agor swyddfa Doc Penfro

2024

 • Ymgynghoriad cyhoeddus
 • Paratoi cynllunio a gwybodaeth ac adroddiadau amgylcheddol

2025

 • Dylunio a chaffael parhaus
 • Ffugio

2026

 • Ffugio

2027

 • Arsefydliad

Llinell amser