Mae Gemma yn arbenigwr EIA gyda phrofiad o reoli’r broses gydsynio ar gyfer ystod eang o gynlluniau ynni adnewyddadwy sy’n cynnwys timau mawr, amlddisgyblaethol. Mae hi wedi gweithio ar brosiectau ar y môr ac ar y tir ledled y DU o ddewis safle i AEA a chais ac ymlaen i gydymffurfiad ôl-gydsynio sydd wedi rhoi dealltwriaeth ehangach iddi o brosesau a phynciau yn fanwl.