Mae Olivier wedi dal swyddi gweithredol uwch yn y diwydiant ynni gwynt ers 2005. Dechreuodd ei yrfa yn yr adran rheoli prosiectau yn Nordex, un o wneuthurwyr tyrbinau gwynt mwyaf blaenllaw’r byd. Yn 2010, fe’i penodwyd yn Bennaeth Gweithredu EuroCape New Energy (cynhyrchydd pŵer annibynnol) ac mae wedi bod yn gyfrifol am adeiladu a gweithredu prosiectau gwynt yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop. Rhwng 2019 a 2022, fel Cyfarwyddwr Prosiect Gweithredol, bu’n rheoli adeiladu prosiect gwynt 400 MW graddfa cyfleustodau Dumat Al Jandal, yn Saudi Arabia. Ymunodd â SBM Offshore yn 2022 i gefnogi datblygiad prosiect gwynt arnofiol Llŷr.