Dros yr 20 mlynedd diwethaf, mae Olivier wedi cyflawni llawer o brosiectau seilwaith ynni ar raddfa fawr gan gynnwys fferm wynt Ffrengig Provence Grande Large Wind. Yn ystod y cyfnod hwnnw, mae wedi datblygu cyfoeth o brofiad ac wedi datblygu’r holl sgiliau ariannol, M&A, rheoli ac adrodd sydd eu hangen i hwyluso datblygu gwynt ar y môr fel y bo’r angen.