Skills and Training

Wrth i’r diwydiant gwynt ar y môr ddatblygu, bydd yn creu cyfleoedd gwaith cynaliadwy hirdymor.

Rydym yn gweithio gyda’n partneriaid technoleg, y gadwyn gyflenwi, Llywodraeth Cymru, ORE Catapult, Bargen Ddinesig Bae Abertawe a’r Partneriaethau Dysgu Rhanbarthol yng Nghymru i sicrhau ein bod yn deall ein gofynion llafur yn y dyfodol.

Bydd cydweithio â’r Llywodraeth a darparwyr addysg a hyfforddiant i gefnogi cyflwyno swyddi newydd yn y diwydiant gwynt ar y môr yn cael eu blaenoriaethu wrth i’n cynlluniau ar gyfer y dyfodol fynd yn eu blaen. Bydd hyn yn cynnwys uwchsgilio gweithwyr presennol a sicrhau llwybr hirdymor trwy addysg a’r byd academaidd.

Byddwn yn cyhoeddi mwy o wybodaeth yn fuan.