Technoleg

 

 

Mae ffermydd gwynt ar y môr wedi’u hadeiladu yn nyfroedd y DU ers dechrau’r 2000au, gan ddefnyddio dyluniadau ‘gwaelod sefydlog’ traddodiadol, lle mae’r tyrbinau’n cael eu gosod yn uniongyrchol ar wely’r môr.

Gan gyfuno dwy dechnoleg sydd wedi’u profi ledled y byd, technoleg platfform olew a nwy ar y môr a thyrbinau gwynt, mae gwynt arnofiol ar fin dod yn dechnoleg allweddol wrth gyrraedd Sero Net. Gyda dros 75% o adnodd gwynt y byd mewn dŵr yn ddyfnach na 60 metr, bydd gwynt arnofiol hefyd yn darparu cyfleoedd cadwyn gyflenwi carbon isel newydd, yn cefnogi cymunedau arfordirol ac yn creu manteision hirdymor i’r rhanbarth.