Cymuned a Budd-daliadau

Yr angen am brosiectau arddangos gwynt ar y môr arnofiol Llŷr

Mae Prosiectau’r Llŷr wedi’u sefydlu i gynhyrchu gwybodaeth a phrofiad i:

  • Optimize the design of floating wind arrays to reduce costs for future floating offshore wind developments.
  • Accelerate the adoption of floating offshore wind technology by meaningfully addressing any short- or long-term impacts to sensitive ecosystems, commercial fisheries and other maritime users.
  • Provide a research platform to understand the interactions of floating offshore wind with the natural environment.
  • Nodi a manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd cadwyn gyflenwi a chyflogaeth bosibl i economi Cymru.

Mae safle Llŷr wedi’i ddewis yn ofalus i alluogi mynediad addas i werthuso perfformiad y dechnoleg a’i rhyngweithiadau amgylcheddol. Mae’r prosiect yn gyfle unigryw i nodi materion a phrofi strategaethau lliniaru a monitro cyn cyflwyno’n fasnachol ehangach ar draws y Môr Celtaidd.

 

Datblygu Cadwyn Gyflenwi

Drwy lwyfannu Prosiectau’r Llŷr yn raddol, byddwn yn rhoi amser i’r gadwyn gyflenwi, seilwaith a’r gweithlu lleol addasu. Bydd rhoi amser iddynt gynyddu’r buddsoddiad, y gallu a’r dysgu angenrheidiol ar gyfradd hylaw, cyn defnyddio ar raddfa fwy, yn sicrhau eu bod yn elwa ar y gwobrau llawn.

Sicrhau’r effaith economaidd fwyaf

Bydd Llŷr yn darparu manteision economaidd a chyflogaeth uniongyrchol tra’n galluogi llywodraethau Cymru a’r DU i gyrraedd eu targedau sero net uchelgeisiol. Bydd hefyd yn gyfle i sefydlu’r rhanbarth fel canolfan ragoriaeth Ewropeaidd ar gyfer gwynt alltraeth arnofiol.

.

Ymchwil

Mae Llŷr yn cynnig cyfle unigryw i ddiwydiant a’r byd academaidd hyrwyddo ymchwil, dysgu a dealltwriaeth addysgol mewn ystod eang o feysydd technegol (e.e. yr amgylchedd, peirianneg, economeg, deunyddiau, diwydiannu, ac ati)

Rhyngweithiadau Amgylcheddol

Bydd prosiectau Llŷr yn darparu llwyfan i ddeall rhyngweithiadau technoleg gwynt alltraeth arnofio â’r amgylchedd naturiol cyfagos cyn cyflwyno defnydd masnachol ar raddfa fwy.