Adnoddau a Newyddion

Wasg

Wasg

  • Caru’r Môr Celtaidd

Gwahoddir plant ysgolion cynradd ledled Sir Benfro i rannu eu cariad tuag at y Môr Celtaidd drwy dynnu llun o’r hyn y mae’n ei olygu iddyn nhw.

Mae Floventis wedi partneru â Chanolfan Bioleg a Meddygaeth Darwin i annog plant i feddwl am y potensial sydd gan y Môr Celtaidd ar gyfer ynni adnewyddadwy ar y môr. Bydd y llun buddugol yn cael ei ddefnyddio gan Floventis mewn deunydd marchnata ar gyfer Llŷr 1 a 2 gyda’r rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol hefyd yn cael eu gwahodd i fynychu digwyddiad arbennig sy’n cael ei gynnal yn Llundain fel rhan o Wythnos Cymru yn Llundain.

Tessa Blazey yw Cyfarwyddwr Polisi a Chysylltiadau Allanol Floventis. Meddai: “Rydym yn adeiladu ein canolfan yng Nghymru felly mae’n wych cael gweithio gyda Chanolfan Darwin ar y fenter hon. Mae annog plant ifanc i ymgysylltu â gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) yn ffordd wych o ddatblygu eu sgiliau a’u hysbrydoli i feddwl am yr ystod eang o gyfleoedd gyrfa sydd ar gael yn y dyfodol. Rydym yn edrych ymlaen at weld eu hymagwedd greadigol tuag at yr hyn y mae’r Môr Celtaidd yn ei olygu iddyn nhw.”

Gellir cyflwyno ceisiadau ar ffurf ddigidol i sara.jones@ciercoenergy.com . Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 14 Chwefror 2023.

  • Mae Ystâd y Goron yn datblygu cynigion ar gyfer gwynt arnofiol yn y Môr Celtaidd, gan amlinellu cyfle 4GW

Mae Ystâd y Goron wedi cyhoeddi rhagor o fanylion am ei chynlluniau ar gyfer prydlesu gwynt arnofiol yn y Môr Celtaidd, gan gadarnhau ei huchelgais i ddatgloi hyd at 4GW o gapasiti ynni glân newydd yng Nghymru a Lloegr a helpu i sefydlu sector diwydiannol newydd ar gyfer y DU. Bydd y broses brydlesu yn darparu digon o gapasiti newydd i ddarparu pŵer glân ar gyfer bron i bedair miliwn yn fwy o gartrefi, i gefnogi targed sero net y DU, yn ogystal â chreu cyfleoedd ar gyfer buddsoddiad newydd sylweddol mewn swyddi, sgiliau a seilwaith.

Gweler rhagor o wybodaeth gan Ystâd y Goron yma (dyddiedig 11 Tachwedd).

Darllenwch Floventis Datganiad i’r Wasg Tachwedd 2021

 

  • Ystad Cr ei hun yn cyhoeddi bwriad i roi hawliau gwely’r môr i brosiect gwynt arnofiol Llyr ar y môr UK

Darllenwch Floventis Datganiad i’r Wasg Gorffennaf 2021