Fit for Offshore

Mae Floventis yn partneru â Catapult Ynni Adnewyddadwy Alltraeth (ORE) i helpu cwmnïau lleol i wneud cais am waith yn y diwydiant gwynt alltraeth sy’n arnofio.

Wedi’i lansio ym mis Medi 2023, bydd y rhaglen ynni adnewyddadwy alltraeth Ffit 4 (F4OR) gyntaf yng Nghymru yn rhoi’r sgiliau a’r arbenigedd i fusnesau Cymru i sicrhau llwyddiant yn y sector hwn sy’n tyfu’n gyflym. Mae’n rhaglen ddatblygu benodol ar gyfer y diwydiant gwynt sy’n arnofio sydd wedi’i chynllunio gan arbenigwyr y diwydiant. Bydd Floventis yn darparu mewnwelediad technegol a marchnad i’r rhai sy’n cymryd rhan.

Bydd y rhaglen F4OR yn cael ei chyflwyno fesul cam gan ddechrau yn 2024, gyda charfan gychwynnol o dri chwmni.

Mae’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau bellach ar gau.

Am fwy o wybodaeth ewch i F4OR – ORE (catapult.org.uk)